Natječaji i obavijesti

Općina Žminj dana 05. veljače 2020. objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i testiranje za viši referent za prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo – 1 izvršitelj/izvršiteljica

Općina Žminj dana 23. siječnja 2020. objavljuje Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Žminj, na radno mjesto: viši referent za prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo – 1 izvršitelj/ica

Općina Žminj dana 09. siječnja objavljuje Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga u 2020. godini. Rok prijave je 08. veljače 2020.

Turistička zajednica Općine Žminj dana 02. siječnja 2020. objavljuje: Natječaj za izbor i imenovanje direktor/ice Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Žminj – 1 izvršitelj/ica

Općina Žminj dana 17. prosinca 2019. objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina: k.č. 5783, k.o. Žminj

 

Aktualno

Image

Kontakt

Adresa
Pazinska 2/G
52341 Žminj
Telefon
+385 52 846 250
fax: +385 52 846 618
E-mail
opcina@zminj.hr
Načelnik
nacelnik@zminj.hr
Pročelnik
procelnik@zminj.hr
Radno vrijeme
Ponedjeljak, srijeda, četvrtak: 7 - 15
Utorak: 7 - 17
Petak: 7 - 13
Urednovno radno vrijeme
Sve dane osim utorka: 07 - 09
Utorkom: 07 - 09; 15 - 17
Dnevni odmor: 10.30 - 11