Čakavski sabor
Trg M. Tita 2, 52341 Žminj
OSTALE KULTURNE DJELATNOSTI

Dobrovoljno vatrogasno društvo Žminj
9. rujna 1/E, 52341 Žminj
TEHNIČKA VATROGASNA DJELATNOST

Društvo naša djeca Žminj
Pazinska 2/G, 52341 Žminj
OKUPLJANJE I ZAŠTITA DJECE

Folklorno društvo Cere Žminj
Pazinska cesta, 52341 Žminj
KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO

Katedra čakavskog sabora Žminj
9. rujna 22, 52341 Žminj
ZNANSTVENA, DRUŠTVENA I HUMANISTIČKA DJELATNOST

Klub mladih Geminianum
Trg M. Tita 1, 52341 Žminj
OKUPLJANJE MLADEŽI

Lovačko društvo Zec Žminj
Pazinska cesta, 52341 Žminj
LOVNA DJELATNOST

Udruga agroturizma Istre
Gržini 2, 52341 Žminj
TURISTIČKA DJELATNOST

Udruga Agrožminj
Pazinska cesta, 52341 Žminj
POLJOPRIVREDNA DJELATNOST

Udruga građana Svetomuore
Kranjčići 35, 52341 Žminj
OSTALE KULTURNE DJELATNOSTI

Udruga privatnih šumovlasnika Dub Žminj
Pazinska cesta 2/G, 52341 Žminj
OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI

Udruga umirovljenika Općine Žminj
Trg M. Tita 5, 52341 Žminj
OKUPLJANJE UMIROVLJENIKA

Udruga za zaštitu i obnovu vodenih staništa u Istarskoj županiji "Kal"
Lucijani 22, 52341 Žminj
ZAŠTITA PRIRODE

Udruga zlostavljanih muškaraca "Tata"
Hrvatski dom Klenovica 4/b, 52341 Žminj
ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA

Bartulja 2017

Preuzimanja

Službeni glasnik