Načelnik:         Marko Križman
Adresa:           Pazinska 2/G, 52341 Žminj
Telefon:          052 846-250

Zamjenik načelnika:   Alen Damijanić

Preuzimanja

Službeni glasnik