Terminski plan odvoza komunalnog otpada u Općini Žminj

Žminj - utorak i petak
Pifari, Vidulini, Pamići, Šoštari, Prkačini, Jurići, Križanci, Orbanići, Antončići - ponedjeljak
Laginji, Kmeti, Krculi, Petrići, Damijanići, Galanti, Mengići, Jurkoti, Gradišće - utorak
Modrušani i Vidulini - četvrtak
Matkići, Zeci, Cere, Balići, Tomišići, Foli, Feštini, Mužini, Mengići, Haluzi, Bošci, Pohmani, Rudani, Petercoli, Jurkoti, Križanci, Gradišće - petak

Lokacije spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Žminj:
- kod sajmišta, iza stare vage
- ispod dječjeg igrališta Lukovica

Modrušani:
- kod autobusnog stajališta

Gržini:
- sredina sela

Cere:
- kod doma u Ceru

Križanci:
- kod doma u selu Križanci