Natječaji za prodaju nekretnina

Općina Žminja dana 10. listopad 2018. objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina:

K.Č. 5015/8 i 5015/9, Industrijska zona Žminj

(objavljeno 10.10.2018. u 23:34)


Općina Žminja dana 11. rujna 2018. objavljuje Javne natječaje za prodaju nekretnina:

K.Č. 37/12, naselje Žminj
K.Č. 5015/8 i 5015/9, Industrijska zona Žminj

(objavljeno 11.9.2018. u 10:57)


Općina Žminja dana 22. kolovoza 2018. objavljuje Javne natječaje za prodaju nekretnina:

K.Č. 5783, naselje Šivati
K.Č. 194/7, naselje Žminj

(objavljeno 22.8.2018. u 14:45)

Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga u 2018. godini

Općina Žminj objavljuje dana 04. siječnja 2018. Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga iz Proračuna Općine Žminj za 2018. godinu 
Općina Žminj poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području javnih potreba iz područja kulture, predškolskog odgoja, školstva, socijalne skrbi, zdravstva, sporta i rekreacije i ostalih društvenih potreba, da dostave svoje programe/projeke koji doprinose razvoju kapaciteta udruga za pružanje javnih potreba u zajednici. 
Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 04. veljače 2018. godine. 
Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, ili osobno (predaja u pisarnici Općine Žminj) na sljedeću adresu: Općina Žminj, Pazinska 2/G, 52341 Žminj sa naznakom „Prijava na Javni poziv za uvrštenje u Proračun 2018.“

Dokumentacija:

Javni poziv za financiranje udruga
Upute prijaviteljima na natjecaj za financiranje udruga
Obrazac prijave udruge
Obrazac projekti i proračun
Obrazac za procjenu kvalitete prijave
Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Žminj
Nacrt ugovora o korištenju sredstava iz proračuna Općine Žminj za 2018. godinu
Izvješće o provedenom programu

Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga u 2017. godini

Općina Žminj objavljuje dana 03. siječnja 2017. Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga iz Proračuna Općine Žminj za 2017. godinu 
Općina Žminj poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području javnih potreba iz područja kulture, predškolskog odgoja, školstva, socijalne skrbi, zdravstva, sporta i rekreacije i ostalih društvenih potreba, da dostave svoje programe/projeke koji doprinose razvoju kapaciteta udruga za pružanje javnih potreba u zajednici. 
Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 03. veljače 2017. godine. 
Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, ili osobno (predaja u pisarnici Općine Žminj) na sljedeću adresu: Općina Žminj, Pazinska 2/G, 52341 Žminj sa naznakom „Prijava na Javni poziv za uvrštenje u Proračun 2017.“

Dokumentacija:

Javni poziv za financiranje udruga
Upute prijaviteljima na natjecaj za financiranje udruga
Obrazac prijave udruge
Obrazac projekti i proračun
Obrazac za procjenu kvalitete prijave
Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Žminj
Nacrt ugovora o korištenju sredstava iz proračuna Općine Žminj za 2017. godinu
Izvješće o provedenom programu