Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga u 2019. godini

Dodijeljena sredstva za udruge iz proračuna Općine Žminju u 2019. godini


Općina Žminj objavljuje dana 10. siječnja 2019. Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga iz Proračuna Općine Žminj za 2019. godinu 
Općina Žminj poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području javnih potreba iz područja kulture, predškolskog odgoja, školstva, socijalne skrbi, zdravstva, sporta i rekreacije i ostalih društvenih potreba, da dostave svoje programe/projeke koji doprinose razvoju kapaciteta udruga za pružanje javnih potreba u zajednici. 
Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 08. veljače 2019. godine. 
Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, ili osobno (predaja u pisarnici Općine Žminj) na sljedeću adresu: Općina Žminj, Pazinska 2/G, 52341 Žminj sa naznakom „Prijava na Javni poziv za uvrštenje u Proračun 2019.“

Dokumentacija:

Javni poziv za financiranje udruga
Upute prijaviteljima na natjecaj za financiranje udruga
Obrazac prijave udruge
Obrazac projekti i proračun

Izmjene javnog poziva

(objavljeno 10.02.2019. u 14:02)