Natječaji za prodaju nekretnina

Općina Žminj dana 29. svibnja 2020. objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina:
- k.č. 13163/2, k.o. Žminj

(objavljeno 29.05.2020. u 11:38)


Općina Žminj dana 05. svibnja 2020. objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina:
- k.č. 28/3, k.o. Žminj
- k.č. 2545/18 (dio), k.o. Žminj
- k.č. 13163/2, k.o. Žminj

(objavljeno 05.05.2020. u 15:10)


Općina Žminj dana 17. prosinca 2019. objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina:
- k.č. 5783, k.o. Žminj

(objavljeno 17.12.2019. u 17:23)


Općina Žminj dana 02. prosinca 2019. objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina:
- k.č. 5021/1 (dio) i k.č. 13732/2 (dio), k.o. Žminj

(objavljeno 02.12.2019. u 10:20)


Općina Žminj dana 14. listopada 2019. objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina:
- k.č. 4969/4, k.o. Žminj

(objavljeno 14.10.2019. u 14:41)


Općina Žminj dana 06. kolovoza 2019. objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina:
- k.č. 120/3 Z, k.o. Žminj; k.č. 145/2 Z, k.o. Žminj i k.č. 149/3 Z, k. o. Žminj

(objavljeno 06.08.2019. u 14:07)


Općina Žminj dana 24. svibnja 2019. objavljuje II. Javni natječaj za prodaju nekretnina:
- k.č. 1494/Z, k.o. Žminj, Modrušani

(objavljeno 24.05.2019. u 18:49)


p>Općina Žminj dana 23. travnja 2019. objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina:
- k.č. 1494/Z, k.o. Žminj, Modrušani

(objavljeno 23.04.2019. u 12:11)


Općina Žminj dana 04. prosinca 2018. objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina:
- k.č. 5008/7, k.o. Žminj
- k.č. 5009/2, k.o. Žminj
- k.č. 1/5, zgr. k.č. 121/2 i 137, k.o. Žminj
- k.č. 5015/8 i 5015/9, k.o. Žminj

(objavljeno 04.12.2018. u 16:01)


Općina Žminja dana 10. listopad 2018. objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina:

K.Č. 5015/8 i 5015/9, Industrijska zona Žminj

(objavljeno 10.10.2018. u 23:34)


Općina Žminja dana 11. rujna 2018. objavljuje Javne natječaje za prodaju nekretnina:

K.Č. 37/12, naselje Žminj
K.Č. 5015/8 i 5015/9, Industrijska zona Žminj

(objavljeno 11.9.2018. u 10:57)


Općina Žminja dana 22. kolovoza 2018. objavljuje Javne natječaje za prodaju nekretnina:

K.Č. 5783, naselje Šivati
K.Č. 194/7, naselje Žminj

(objavljeno 22.8.2018. u 14:45)