Proračun

Proračun i financijska izvješća Općine Žminj za 2019. godinu