Sjednice Općinskog vijeća

27. (27 / 08 / 2019.) sjednica Općinskog vijeća - 23.12.2019., 18h

Poziv na 27. sjednicu Općinskog vijeća (23.12.2019. u 18)

Materijali:
Zapisnik s 26. sjednice Općinskog vijeća
Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja za pedagošku godinu 2019./2020.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Žminj
Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Žminj za 2019. godinu
Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Žminj za 2019. godinu
Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Žminj za 2020. godinu
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Žminj za 2020. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Žminj za 2020. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u obrazovanju na području Općine Žminj za 2020. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Žminj za 2020. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji na području Općine Žminj za 2020. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Žminj za 2020. godinu
Prijedlog Proračuna Općine Žminj za 2020. godinu i projekcije Proračuna za 2021. i 2022. godinu
Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Žminj za 2020. godinu


SVI Materijali za 27. sjednicu Općinskog vijeća (ZIP datoteka)


(objavljeno 19.12.2019. u 16:52)
25. (25 / 06 / 2019.) sjednica Općinskog vijeća - 07.11.2019., 19h
22. (22 / 03 / 2019.) sjednica Općinskog vijeća - 13.05.2019., 19.30h
19. (19 / 13 / 2018.) sjednica Općinskog vijeća - 20.12.2018., 19.00h