Sjednice Općinskog vijeća

22. (22 / 03 / 2019.) sjednica Općinskog vijeća - 13.05.2019., 19.30h

Poziv na 22. sjednicu Općinskog vijeća (13.05.2019. u 19.30)

Materijali:
Zapisnik s 21. sjednice Općinskog vijeća
Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Žminj - projekt "Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Žminj"
Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Žminj - projekt "Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Žminj" - opis projekta
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žminj
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću "Rapčići" - zamolba Vrtića
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću "Rapčići"
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću "Rapčići" - prilog - Pravilnik o upisu
Prijedlog zaključka - naputak o broju novoprimljene djece u Dječji vrtić "Rapčići" Žminj za pedagošku godinu 2019./2020.


SVI Materijali za 22. sjednicu Općinskog vijeća (ZIP datoteka)


Dopuna dnevnog reda:
Dopuna dnevnog reda
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Žminj

(objavljeno 08.05.2019. u 18:03)

19. (19 / 13 / 2018.) sjednica Općinskog vijeća - 20.12.2018., 19.00h