Sjednice Općinskog vijeća

19. (19 / 13 / 2018.) sjednica Općinskog vijeća - 20.12.2018., 19.00h

Poziv na 19. sjednicu Općinskog vijeća (20.12.2018. u 19.00)

Materijali:
Zapisnik s 18. sjednice Općinskog vijeća
Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi
Prijedlog I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture u općini Žminj za 2018. godinu
Prijedlog I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u općini Žminj za 2018. godinu
Prijedlog I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na podruju općine Žminj za 2018. godinu
Prijedlog I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju na podruju općine Žminj za 2018. godinu
Prijedlog I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na podruju općine Žminj za 2018. godinu
Prijedlog I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji na podruju općine Žminj za 2018. godinu
Prijedlog I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na podruju općine Žminj za 2018. godinu
Prijedlog I. izmjene i dopune Proračuna Općine Žminj za 2018. godinu
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture u općini Žminj za 2019. godinu
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u općini Žminj za 2019. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na podruju općine Žminj za 2019. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u obrazovanju na podruju općine Žminj za 2019. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na podruju općine Žminj za 2019. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji na podruju općine Žminj za 2019. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na podruju općine Žminj za 2019. godinu
Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata i pokriću planiranog manjka u Proračunu Općine Žminj iz prethodnog razdoblja
Prijedlog Proračuna Općine Žminj za 2019. godinu i projekcije Proračuna za 2020. i 2021. godinu
Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Žminj za 2019. godinu


SVI Materijali za 19. sjednicu Općinskog vijeća (ZIP datoteka)


(objavljeno 15.12.2018. u 08:13)