Sjednice Općinskog vijeća

29. (29 / 02 / 2020.) sjednica Općinskog vijeća - 31.03.2020., 19h - elektroničkim putem

NOVI Poziv na 29. sjednicu Općinskog vijeća (31.03.2020. u 19 - elektroničkim putem)

Materijali:
Zapisnik s 28. sjednice Općinskog vijeća
Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Žminj
Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Žminj
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obavljaju profesionalno
Prijedlog Odluke o dugoročnom zaduživanju za izgradnju vrtića
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Žminj za 2020. godinu
Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za dio k.č. 13723/1 k.o. Žminj - Karlov vrt
Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za dio k.č. 14212 k.o. Žminj - Pohmani
Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Žminj - zgr.č. 1338 i k.č. 135/2 k.o. Žminj
Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Žminj - k.č. 12163/2 k.o. Žminj
Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Žminj - k.č. 28/3 k.o. Žminj
Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Žminj - dio k.č. 2545/18 k.o. Žminj
Izvještaj o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2019. godinu
Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Žminj u 2019. godini i Godišnjeg plana razvoja sustava Civilne zaštite za 2020. godinu u Općini Žminj
Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Žminj u 2019. godini i Godišnjeg plana razvoja sustava Civilne zaštite za 2020. godinu u Općini Žminj
Izvjštaj o radu načelnika za period srpanj - prosinac 2019. godine


SVI Materijali za 29. sjednicu Općinskog vijeća (ZIP datoteka)


(objavljeno 26.03.2020. u 17:40)
27. (27 / 08 / 2019.) sjednica Općinskog vijeća - 23.12.2019., 18h
25. (25 / 06 / 2019.) sjednica Općinskog vijeća - 07.11.2019., 19h
22. (22 / 03 / 2019.) sjednica Općinskog vijeća - 13.05.2019., 19.30h
19. (19 / 13 / 2018.) sjednica Općinskog vijeća - 20.12.2018., 19.00h