Obavijesti

Objavljen je natječaj za korištenje javnih površina za vrijeme trajanja Bartulje 2023.

Općina Žminj dana 14. srpnja 2023. objavljuje poziv na prethodnu provjeru znanja - spremač – 1 izvršitelj/izvršiteljica

Općina Žminj dana 03. srpnja 2023. objavljuje oglas za prijam u službu na neodređeno nepuno vrijeme u Općini Žminj, na radno mjesto - spremač – 1 izvršitelj/izvršiteljica

Dimnjačarske usluge

Javni poziv za dodjelu javnih priznjanja u 2023. godini

Obavijest o tehničkom pregledu traktora - 20.05.2023.

Općina Žminja dana 11.05.2023. objavljuje Javni natječaj radi osnivanja prava građenja - k.č. 5021/4 k.o. Žminj (Industrijska ulica)

Dodjeljena sredstva - financiranje programiskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini (objavljeno 11.05.2023. u 13:24)

Dodijeljena sredstva za udruge iz proračuna u 2023. godini (objavljeno 11.05.2023. u 12:26)

Zajednička odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žminj i s tim u vezi Urbanističkog plana uređenja sunčane elektrane Žm

Zajednička odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žminj i s tim u vezi Urbanističkog plana uređenja sunčane elektrane Žminj

Kako smanjiti mogućnost provale u kuće i stanove

Postani policajac, upiši srednju školu!

Postani policajac, upiši tečaj!

Obavijest o tretiranju divljeg kestena na dan 30.03.2023.

Javni poziv za financiranje programskih sadrzaja elektronickih medija u 2023. godini

Obavijest o tehničkom pregledu traktora - 11.03.2023.

Obavijest o mogućem prekidu vodoopskrbe

Javno savjetovanje o EU iskaznici za osobe s invaliditetom

Obavijest o deratizaciji

Ponovna II. javna rasprava o III. izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja industrijske zone Žminj

EUBB projekt Rovinj - Projektiranje i građenje pasivnog dijela FTTH mreža na području „bijelih“ adresa Grada Rovinja-Rovigno, Grada Vodnjana-Dignano te općina Bale-Valle, Kanfanar, Svetvinčenat i Žminj

Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga u 2023. godini

Poziv za predupis djece u prvi razred osnovne škole

 

Policija poručuje: Zaštitimo naše noniće
 

EDUKATIVNA RADIONICA - Reciklažno dvorište u Općini Žminj

 

Obavijesti vezane uz epidemiju virusa Covid-19

Aktualno

Otpad odvoji pa održivo gospodari

Kontakt

Adresa
Pazinska 2/G
52341 Žminj
Telefon
+385 52 846 250
fax: +385 52 846 618
E-mail
opcina@zminj.hr
Načelnik
nacelnik@zminj.hr
Pročelnik
procelnik@zminj.hr
Radno vrijeme
Ponedjeljak-petak: 07:30 - 15:30
Uredovno radno vrijeme
Sve dane osim utorka: 09 - 11
Utorkom: 13-15
Dnevni odmor: 11 - 11:30