Obavijesti

EUBB projekt Rovinj - Projektiranje i građenje pasivnog dijela FTTH mreža na području „bijelih“ adresa Grada Rovinja-Rovigno, Grada Vodnjana-Dignano te općina Bale-Valle, Kanfanar, Svetvinčenat i Žminj

Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga u 2023. godini

Poziv za predupis djece u prvi razred osnovne škole

Općina Žminj dana 01. prosinac 2022. objavljuje Javni natječaj za zamjenu nekretnina: k.č. 10/2, 10/3, 11/1, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5 k.o. Žminj za dio k.č. 38 k.o. Žminj

Općina Žminja dana 17. studenog 2022. objavljuje - Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2022./2023.

Općina Žminja dana 15. studenog 2022. objavljuje Javno savjetovanje - Prijedlog plana Proračuna Općine Žminj za 2023. godinu

Općina Žminja dana 07. studenog 2022. objavljuje:
Javno savjetovanje - Izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi
Javno savjetovanje - Izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu

Općina Žminja dana 02. studenog 2022. objavljuje Prijedlog bodovne liste za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2022./2023.

Javno savjetovanje - Prijedlog Plana djelovanja civilne zaštite za Grad Rovinj – Rovigno i Općine Bale-Valle, Kanfanar i Žminj

Općina Žminj dana 06. listopada 2022. objavljuje Natječaj za dodjelu studentskih stipendija

Općina Žminj dana 06. listopada 2022. objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina: dio k.č. 194/7 k.o. Žminj te k.č. 5008/3 k.o. Žminj

Policija poručuje: Zaštitimo naše noniće
 

EDUKATIVNA RADIONICA - Reciklažno dvorište u Općini Žminj

 

Obavijesti vezane uz epidemiju virusa Covid-19

Aktualno

Otpad odvoji pa održivo gospodari

Kontakt

Adresa
Pazinska 2/G
52341 Žminj
Telefon
+385 52 846 250
fax: +385 52 846 618
E-mail
opcina@zminj.hr
Načelnik
nacelnik@zminj.hr
Pročelnik
procelnik@zminj.hr
Radno vrijeme
Ponedjeljak-petak: 07:30 - 15:30
Uredovno radno vrijeme
Sve dane osim utorka: 09 - 11
Utorkom: 13-15
Dnevni odmor: 11 - 11:30