Obavijesti

Općina Žminj dana 01. travnja 2021. objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina k.č. 4988/13 i 4988/17, k.o. Žminj

Obavijest o dodjeljenim sredstvima za udruge iz proračuna Općine Žminj

Jedinstveni upravni odjel Općine Žminj objavio je poziv na Javnu raspravu - ukidanje DPU Sportske zone Žminj

Općina Žminj dana 12. veljače 2021. objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnine k.č. 13731/2, k.o. Žminj


EDUKATIVNA RADIONICA - Reciklažno dvorište u Općini Žminj

 

Obavijesti vezane uz epidemiju virusa Covid-19

Aktualno

Otpad odvoji pa održivo gospodari

Kontakt

Adresa
Pazinska 2/G
52341 Žminj
Telefon
+385 52 846 250
fax: +385 52 846 618
E-mail
opcina@zminj.hr
Načelnik
nacelnik@zminj.hr
Pročelnik
procelnik@zminj.hr
Radno vrijeme
Ponedjeljak-petak: 8-16
Uredovno radno vrijeme
Sve dane osim utorka: 09 - 11
Utorkom: 14-16
Dnevni odmor: 11 - 11:30