Natječaji za zakup poslovnog prostora

Općina Žminja dana 11. ožujka 2024. objavljuje Natječaj za zakup

- poslovni prostor u Ceru, ugostiteljska djelatnost

(objavljeno 11.03.2024. u 15:51)


Općina Žminja dana 02. kolovoza 2021. objavljuje Natječaj za zakup

- prodajnih mjesta na tržnici u Žminju usmenim javnim nadmetanjem

(objavljeno 02.08.2021. u 12:57)


Općina Žminja dana 02. kolovoza 2021. objavljuje Natječaj za zakup poslovnog prostora:

- poslovni prostor u Ceru, trgovačka djelatnost

(objavljeno 02.08.2021. u 12:56)


Općina Žminja dana 08. travnja 2019. objavljuje Natječaj za zakup poslovnog prostora:

- poslovni prostor u Ceru, ugostiteljska djelatnost

(objavljeno 08.04.2019. u 12:02)


Općina Žminja dana 26. veljače 2019. objavljuje Natječaj za zakup poslovnog prostora:

- poslovni prostor u Ceru, ugostiteljska djelatnost

(objavljeno 26.02.2019. u 16:17)


Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga u 2024. godini

Dodijeljena sredstva za udruge

Općina Žminj poziva Udruge koje su programski usmjerene na rad u području javnih potreba iz područja kulture, socijalne skrbi, zdravstva, sporta i rekreacije i ostalih društvenih potreba, da dostave svoje programe/projeke koji doprinose razvoju kapaciteta Udruga za pružanje javnih potreba u zajednici.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 23. veljače 2024. Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, ili osobno (predaja u pisarnici Općine Žminj) na sljedeću adresu: Općina Žminj, Pazinska 2/G, 52341 Žminj sa naznakom „Prijava na Javni poziv za uvrštenje u Proračun 2024.“

Dokumentacija:

Javni poziv za financiranje udruga
Upute prijaviteljima na natjecaj za financiranje udruga
Obrazac prijave udruge
Obrazac projekti i proračun

(objavljeno 29.01.2024. u 11:05)

Natječaji za prodaju nekretnina

Općina Žminj dana 15. siječnja 2024. objavljuje Javne natječaje za prodaju nekretnina:
- k.č. 98/Z k.o. Žminj
- k.č. 100/Z k.o. Žminj
- k.č. 741/2 Z k.o. Žminj
- k.č. 5407/4 k.o. Žminj
- dio k.č. 13704/1 k.o. Žminj

(objavljeno 15.01.2024. u 14:34)


Općina Žminj dana 01. prosinac 2022. objavljuje Javni natječaj za zamjenu nekretnina:
- k.č. 10/2, 10/3, 11/1, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5 k.o. Žminj za dio k.č. 38 k.o. Žminj

(objavljeno 02.12.2022. u 11:49)


Općina Žminj dana 06. listopada 2022. objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina:
- dio k.č. 194/7 k.o. Žminj
- k.č. 5008/3 k.o. Žminj

(objavljeno 06.10.2022. u 14:30)


Općina Žminj dana 08. lipnja 2022. objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina:
- dio k.č. 194/6 i dio k.č. 1473/Z sve k.o. Žminj

(objavljeno 08.06.2022. u 15:42)


Općina Žminj dana 14. travnja 2022. objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina:
- dio k.č. 631/4 k.o. Žminj

(objavljeno 14.04.2022. u 09:40)


Općina Žminj dana 14. veljače 2022. objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina:
- k.č. 5015/9, dio 5015/8 i dio 5015/19, sve k.o. Žminj
- k.č. 5021/4, k.o. Žminj

(objavljeno 14.02.2022. u 13:28)


Općina Žminj dana 23. prosinca 2021. objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina:
- k.č. 5824/50, 5824/93, 5824/94, 5824/95, sve k.o. Žminj

(objavljeno 23.12.2021. u 18:21)


Općina Žminj dana 02. prosinca 2021. objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina:
- dio k.č. 257/1 Z, k.o. Žminj
- dio k.č. 631/4, k.o. Žminj
- dio k.č. 631/4, k.o. Žminj

(objavljeno 02.12.2021. u 16:43)


Općina Žminj dana 17. lipnja 2021. objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina:
- k.č. 693/1 Z, k.o. Žminj

(objavljeno 17.06.2021. u 15:35)


Općina Žminj dana 01. travnja 2021. objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina:
- k.č. 4988/13 i 4988/17, k.o. Žminj

(objavljeno 01.04.2021. u 15:49)


Općina Žminj dana 12. veljače 2021. objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina:
- k.č. 13731/2, k.o. Žminj

(objavljeno 12.02.2021. u 14:48)


Općina Žminj dana 21. siječnja 2021. objavljuje Javni natječaj za zamjenu nekretnina:
- k.č. 10/2, k.č. 10/3, k.č. 11/1, k.č. 12/1, k.č. 12/4, k.č. 12/5 i dijela k.č. 38, sve k.o. Žminj

(objavljeno 21.01.2021. u 17:25)


Općina Žminj dana 27. studenog 2020. objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina:
- k.č. 14/1, k.č. 14/2, k.č. 18/1, k.č. 15, k.č. 16, sve k.o. Žminj

(objavljeno 27.11.2020. u 14:18)


Općina Žminj dana 23. studenog 2020. objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina:
- k.č. 1494/Z, k.o. Žminj

(objavljeno 23.11.2020. u 16:50)


Općina Žminj dana 29. svibnja 2020. objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina:
- k.č. 13163/2, k.o. Žminj

(objavljeno 29.05.2020. u 11:38)


Općina Žminj dana 05. svibnja 2020. objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina:
- k.č. 28/3, k.o. Žminj
- k.č. 2545/18 (dio), k.o. Žminj
- k.č. 13163/2, k.o. Žminj

(objavljeno 05.05.2020. u 15:10)


Općina Žminj dana 17. prosinca 2019. objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina:
- k.č. 5783, k.o. Žminj

(objavljeno 17.12.2019. u 17:23)


Općina Žminj dana 02. prosinca 2019. objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina:
- k.č. 5021/1 (dio) i k.č. 13732/2 (dio), k.o. Žminj

(objavljeno 02.12.2019. u 10:20)


Općina Žminj dana 14. listopada 2019. objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina:
- k.č. 4969/4, k.o. Žminj

(objavljeno 14.10.2019. u 14:41)


Općina Žminj dana 06. kolovoza 2019. objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina:
- k.č. 120/3 Z, k.o. Žminj; k.č. 145/2 Z, k.o. Žminj i k.č. 149/3 Z, k. o. Žminj

(objavljeno 06.08.2019. u 14:07)


Općina Žminj dana 24. svibnja 2019. objavljuje II. Javni natječaj za prodaju nekretnina:
- k.č. 1494/Z, k.o. Žminj, Modrušani

(objavljeno 24.05.2019. u 18:49)


p>Općina Žminj dana 23. travnja 2019. objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina:
- k.č. 1494/Z, k.o. Žminj, Modrušani

(objavljeno 23.04.2019. u 12:11)


Općina Žminj dana 04. prosinca 2018. objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina:
- k.č. 5008/7, k.o. Žminj
- k.č. 5009/2, k.o. Žminj
- k.č. 1/5, zgr. k.č. 121/2 i 137, k.o. Žminj
- k.č. 5015/8 i 5015/9, k.o. Žminj

(objavljeno 04.12.2018. u 16:01)


Općina Žminja dana 10. listopad 2018. objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina:

K.Č. 5015/8 i 5015/9, Industrijska zona Žminj

(objavljeno 10.10.2018. u 23:34)


Općina Žminja dana 11. rujna 2018. objavljuje Javne natječaje za prodaju nekretnina:

K.Č. 37/12, naselje Žminj
K.Č. 5015/8 i 5015/9, Industrijska zona Žminj

(objavljeno 11.9.2018. u 10:57)


Općina Žminja dana 22. kolovoza 2018. objavljuje Javne natječaje za prodaju nekretnina:

K.Č. 5783, naselje Šivati
K.Č. 194/7, naselje Žminj

(objavljeno 22.8.2018. u 14:45)

Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga u 2023. godini

Dodijeljena sredstva za udruge iz proračuna u 2023. godini (objavljeno 11.05.2023. u 12:2e)

Općina Žminj poziva Udruge koje su programski usmjerene na rad u području javnih potreba iz područja kulture, socijalne skrbi, zdravstva, sporta i rekreacije i ostalih društvenih potreba, da dostave svoje programe/projeke koji doprinose razvoju kapaciteta Udruga za pružanje javnih potreba u zajednici.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 13. veljače 2023. Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, ili osobno (predaja u pisarnici Općine Žminj) na sljedeću adresu: Općina Žminj, Pazinska 2/G, 52341 Žminj sa naznakom „Prijava na Javni poziv za uvrštenje u Proračun 2023.“

Dokumentacija:

Javni poziv za financiranje udruga
Upute prijaviteljima na natjecaj za financiranje udruga
Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Žminj za 2023. godinu, namijenjenih financiranju programa i projekata udruga
Obrazac prijave udruge
Obrazac projekti i proračun

(objavljeno 16.01.2023. u 12:25)

Natječaj za stipendije

Općina Žminja dana 17. studenog 2022. objavljuje:

Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2022./2023.

 

Općina Žminja dana 02. studenog 2022. objavljuje:

Prijedlog bodovne liste za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2022./2023.

 

Općina Žminja dana 06. listopada 2022. objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija:

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija

Obrazac - Zamolba za stipendiju

Obrazac - Izjava o neprimanju druge stipendije

(objavljeno 06.10.2022. u 14:35)

 

Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga u 2022. godini

Općina Žminj poziva Udruge koje su programski usmjerene na rad u području javnih potreba iz područja kulture, socijalne skrbi, zdravstva, sporta i rekreacije i ostalih društvenih potreba, da dostave svoje programe/projeke koji doprinose razvoju kapaciteta Udruga za pružanje javnih potreba u zajednici.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 10. ožujak 2022. Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, ili osobno (predaja u pisarnici Općine Žminj) na sljedeću adresu: Općina Žminj, Pazinska 2/G, 52341 Žminj sa naznakom „Prijava na Javni poziv za uvrštenje u Proračun 2022.“

Dokumentacija:

Javni poziv za financiranje udruga
Upute prijaviteljima na natjecaj za financiranje udruga
Obrazac prijave udruge
Obrazac projekti i proračun

(objavljeno 16.02.2022. u 14:15)

Dodijeljena sredstva za udruge iz proračuna u 2022. godini
 

Natječaj za stipendije

Općina Žminja dana 17. studenog 2021. objavljuje:

Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2021./2022.

Općina Žminja dana 03. studenog 2021. objavljuje:

Prijedlog bodovne liste za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2021./2022.

Općina Žminja dana 08. listopada 2021. objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija:

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija

Obrazac - Zamolba za stipendiju

Obrazac - Izjava o neprimanju druge stipendije

(objavljeno 08.10.2021. u 08:24)

 

Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga u 2021. godini

Obavijest o dodjeljenim sredstvima za udruge iz proračuna Općine Žminj

Općina Žminj objavljuje dana 12. siječnja 2021. Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga iz Proračuna Općine Žminj za 2021. godinu 
Općina Žminj poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području javnih potreba iz područja kulture, predškolskog odgoja, školstva, socijalne skrbi, zdravstva, sporta i rekreacije i ostalih društvenih potreba, da dostave svoje programe/projeke koji doprinose razvoju kapaciteta udruga za pružanje javnih potreba u zajednici. 
Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 12. veljače 2021. godine. 
Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, ili osobno (predaja u pisarnici Općine Žminj) na sljedeću adresu: Općina Žminj, Pazinska 2/G, 52341 Žminj sa naznakom „Ne otvarati - Javni poziv“

Dokumentacija:

Javni poziv za financiranje udruga
Upute prijaviteljima na natjecaj za financiranje udruga
Obrazac prijave udruge
Obrazac projekti i proračun

(objavljeno 12.01.2021. u 07:06)

Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga u 2020. godini

Općina Žminj objavljuje dana 08. siječnja 2020. Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga iz Proračuna Općine Žminj za 2020. godinu 
Općina Žminj poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području javnih potreba iz područja kulture, predškolskog odgoja, školstva, socijalne skrbi, zdravstva, sporta i rekreacije i ostalih društvenih potreba, da dostave svoje programe/projeke koji doprinose razvoju kapaciteta udruga za pružanje javnih potreba u zajednici. 
Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 08. veljače 2020. godine. 
Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, ili osobno (predaja u pisarnici Općine Žminj) na sljedeću adresu: Općina Žminj, Pazinska 2/G, 52341 Žminj sa naznakom „Ne otvarati - Prijava na Javni poziv za uvrštenje u Proračun 2020.“

Dokumentacija:

Javni poziv za financiranje udruga
Upute prijaviteljima na natjecaj za financiranje udruga
Obrazac prijave udruge
Obrazac projekti i proračun
Obrazac za procjenu kvalitete prijave

(objavljeno 09.01.2020. u 11:12)

Natječaj za stipendije

Komisija za provedbu natječaja za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2019./2020. Općine Žminj dana 11. studenog 2019. predlaže sljedeću

Bodovnu listu za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2018./2019.

(objavljeno 11.11.2019. u 11:32)

 

Općina Žminja dana 10. listopada 2019. objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija:

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija

Obrazac - Zamolba za stipendiju

Izjava o neprimanju drugih stipendija

(objavljeno 10.10.2019. u 13:24)

 

Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga u 2019. godini

Dodijeljena sredstva za udruge iz proračuna Općine Žminju u 2019. godini


Općina Žminj objavljuje dana 10. siječnja 2019. Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga iz Proračuna Općine Žminj za 2019. godinu 
Općina Žminj poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području javnih potreba iz područja kulture, predškolskog odgoja, školstva, socijalne skrbi, zdravstva, sporta i rekreacije i ostalih društvenih potreba, da dostave svoje programe/projeke koji doprinose razvoju kapaciteta udruga za pružanje javnih potreba u zajednici. 
Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 08. veljače 2019. godine. 
Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, ili osobno (predaja u pisarnici Općine Žminj) na sljedeću adresu: Općina Žminj, Pazinska 2/G, 52341 Žminj sa naznakom „Prijava na Javni poziv za uvrštenje u Proračun 2019.“

Dokumentacija:

Javni poziv za financiranje udruga
Upute prijaviteljima na natjecaj za financiranje udruga
Obrazac prijave udruge
Obrazac projekti i proračun

Izmjene javnog poziva

(objavljeno 10.02.2019. u 14:02)

Natječaj za stipendije

Komisija za provedbu natječaja za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2018./2019. Općine Žminj dana 10. prosinca 2018. predlaže sljedeću

Bodovnu listu za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2018./2019.

(objavljeno 10.12.2018. u 15:56)


Općina Žminja dana 19. listopad 2018. objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija:

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija

Obrazac - Zamolba za stipendiju

Izjava o neprimanju drugih stipendija

(objavljeno 19.10.2018. u 10:44)

 

Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga u 2018. godini

Općina Žminj objavljuje dana 04. siječnja 2018. Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga iz Proračuna Općine Žminj za 2018. godinu 
Općina Žminj poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području javnih potreba iz područja kulture, predškolskog odgoja, školstva, socijalne skrbi, zdravstva, sporta i rekreacije i ostalih društvenih potreba, da dostave svoje programe/projeke koji doprinose razvoju kapaciteta udruga za pružanje javnih potreba u zajednici. 
Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 04. veljače 2018. godine. 
Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, ili osobno (predaja u pisarnici Općine Žminj) na sljedeću adresu: Općina Žminj, Pazinska 2/G, 52341 Žminj sa naznakom „Prijava na Javni poziv za uvrštenje u Proračun 2018.“

Dokumentacija:

Javni poziv za financiranje udruga
Upute prijaviteljima na natjecaj za financiranje udruga
Obrazac prijave udruge
Obrazac projekti i proračun
Obrazac za procjenu kvalitete prijave
Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Žminj
Nacrt ugovora o korištenju sredstava iz proračuna Općine Žminj za 2018. godinu
Izvješće o provedenom programu

Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga u 2017. godini

Općina Žminj objavljuje dana 03. siječnja 2017. Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga iz Proračuna Općine Žminj za 2017. godinu 
Općina Žminj poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području javnih potreba iz područja kulture, predškolskog odgoja, školstva, socijalne skrbi, zdravstva, sporta i rekreacije i ostalih društvenih potreba, da dostave svoje programe/projeke koji doprinose razvoju kapaciteta udruga za pružanje javnih potreba u zajednici. 
Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 03. veljače 2017. godine. 
Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, ili osobno (predaja u pisarnici Općine Žminj) na sljedeću adresu: Općina Žminj, Pazinska 2/G, 52341 Žminj sa naznakom „Prijava na Javni poziv za uvrštenje u Proračun 2017.“

Dokumentacija:

Javni poziv za financiranje udruga
Upute prijaviteljima na natjecaj za financiranje udruga
Obrazac prijave udruge
Obrazac projekti i proračun
Obrazac za procjenu kvalitete prijave
Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Žminj
Nacrt ugovora o korištenju sredstava iz proračuna Općine Žminj za 2017. godinu
Izvješće o provedenom programu