Željko Plavčić

Načelnik Općine Žminj od 2017. godine.
Po struci magistar ekonomije.

Akti načelnika

Akti doneseni od strane načelnika.

Plan rada i izvještaji

Plan rada podnosi se svaku godinu. Izvješća o svom radu Načelnik podnosi Općinskom vijeću svaka 4 mjeseca. Mandatna izvješća sastavljaju se svake četiri godine.

Zamjenik

U slučaju odsutnostni ili spriječenosti načelnika Željka Plavčića, zamjenjuje ga privremeni zamjenik općinskog načelnika Eduard Erman.

Objave za medije

Obavijesti za medije kojima se javnost obavještava o različitim projektima i programima općinske uprave.

Ovlasti načelnika

Općinski načelnik predstavlja izvršnu vlast u Općini. Njegove su ovlasti propisane Statutom Općine Žminj te nizom zakona.