Sjednice Općinskog vijeća

39. (39 / 12 / 2020.) sjednica Općinskog vijeća - 17.12.2020, 19.00h - Čakavska kuća

Poziv na 39. sjednicu Općinskog vijeća (17.12.2020. u 19:00)
Poziv na 39. sjednicu Općinskog vijeća (17.12.2020. u 19:00) - dopuna

Materijali:
Verifikacija zapisnika s tridesetiosme (38/11/2020) sjedince Općinskog vijeća Općine Žminj održane 26. studenog 2020.
Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji nekretnina u vlasništu Općine Žminj - zgr.č. 1494 k.o.Žminj
Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelji i prodaji nekretnina u vlasništu Općine Žminj - k.č. 14/1, k.č. 14/2, k.č. 15, k.č. 16 i k.č. 18/1 k.o.Žminj
Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Žminj za 2021. godinu
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Žminj za 2021 godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u obrazovanju na području Općine Žminj za 2021. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Žminj za 2021. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji na području Općine Žminj za 2021. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području općine Žminj za 2021. godinu
Prijedlog Proračuna Općine Žminj za 2021. godinu i projekcija Proračuna za 2022. i 2023. godinu
Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Žminj za 2021. godinu
Prijedlog Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti općinskom načelniku za kratkoročno zaduživanje
Dopuna - Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Žminj - projekt "Proširenje groblja Cere"
Dopuna - Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Žminj - projekt "Proširenje groblja Cere" - opis projekta


SVI Materijali za 39. sjednicu Općinskog vijeća (ZIP datoteka)


(objavljeno 11.12.2020. u 17:09)
38. (38 / 11 / 2020.) sjednica Općinskog vijeća - 26.11.2020., 19:00h
33. (33 / 06 / 2020.) sjednica Općinskog vijeća - 29.05.2020., 19:30h - elektroničkim putem
29. (29 / 02 / 2020.) sjednica Općinskog vijeća - 31.03.2020., 19h - elektroničkim putem
27. (27 / 08 / 2019.) sjednica Općinskog vijeća - 23.12.2019., 18h
25. (25 / 06 / 2019.) sjednica Općinskog vijeća - 07.11.2019., 19h
22. (22 / 03 / 2019.) sjednica Općinskog vijeća - 13.05.2019., 19.30h
19. (19 / 13 / 2018.) sjednica Općinskog vijeća - 20.12.2018., 19.00h