Zapisnici sa sjednica Općinskog vijeća

ZAPISNIK sa dvadesetičetvrte – 24 / 6 / 2016. sjednice Opcinskog vijeca Opcine Žminj održane dana 14.studenog 2016. godine

ZAPISNIK sa dvadesetitreće – 23 / 5 / 2016. sjednice Opcinskog vijeca Opcine Žminj održane dana 27.rujna 2016. godine

ZAPISNIK sa dvadesetidruge – 22 / 4 / 2016. sjednice Opcinskog vijeca Opcine Žminj održane dana 30.kolovoza 2016. godine

ZAPISNIK sa dvadesetprve – 21 / 3 / 2016. sjednice Opcinskog vijeca Opcine Žminj održane dana 31.svibnja 2016. godine

ZAPISNIK sa dvadesete – 20 / 2 / 2016. sjednice Opcinskog vijeca Opcine Žminj održane dana 31.ožujka 2016. godine

ZAPISNIK sa devetnaeste – 19 / 1 / 2016. sjednice Opcinskog vijeca Opcine Žminj održane dana 28.siječnja 2016. godine

ZAPISNIK sa osamnaeste – 18 / 7 / 2015. sjednice Opcinskog vijeca Opcine Žminj održane dana 23.prosinca 2015. godine

ZAPISNIK sa sedamnaeste – 17 / 6 / 2015. sjednice Opcinskog vijeca Opcine Žminj održane dana 5.studenog 2015. godine

ZAPISNIK sa šestnaeste – 16 / 5 / 2015. sjednice Opcinskog vijeca Opcine Žminj održane dana 23.rujna 2015. godine

ZAPISNIK sa petnaeste – 15 / 4 / 2015. sjednice Opcinskog vijeca Opcine Žminj održane dana 1.rujna 2015. godine

ZAPISNIK sa četrnaeste – 14 / 3 / 2015. sjednice Opcinskog vijeca Opcine Žminj održane dana 2.lipanj 2015. godine

ZAPISNIK sa trinaeste – 13 / 2 / 2015. sjednice Opcinskog vijeca Opcine Žminj održane dana 16.travanj 2015. godine

ZAPISNIK sa dvanaeste – 12 / 1 / 2015. sjednice Opcinskog vijeca Opcine Žminj održane dana 5.ožujka 2015. godine

ZAPISNIK sa desete – 10 / 4 / 2014. sjednice Opcinskog vijeca Opcine Žminj održane dana 26.rujna 2014. godine

ZAPISNIK sa devete – 9 / 3 / 2014. sjednice Opcinskog vijeca Opcine Žminj održane dana 11.rujna 2014. godine

ZAPISNIK sa osme – 8 / 2 / 2014. sjednice Opcinskog vijeca Opcine Žminj održane dana 12.lipnja 2014. godine

ZAPISNIK sa sedme – 7 / 1 / 2014. sjednice Opcinskog vijeca Opcine Žminj održane dana 26.ožujka 2014. godine